Salig er tørsten, Oslo 2017
Salig er tørsten, Oslo 2017

Salig er tørsten, Oslo 2017

Tidspunkt
28.10.2017 00:00 - 00:00

Påmeldingsfrist
28.10.2017 08:00

Påmeldingen er stengt

Arrangør
Areopagos

Sted

St. Olavs Gate 24, 0166 Oslo, Norge

Stiftelsen Areopagos og magasinet STREK inviterer til en dag med seminarer og smakebiter av klassiske kristne praksiser som nærer troslivet.  

HOVEDFOREDRAGDen som finner sin plass, tar ingen annens. Hvordan vet man at man har havnet på riktig sted i livet? Og hvordan finner en ut av det? Hvorfor er dette ofte være en lang og vanskelig prosess? Kallstanken er helt sentral i kristen tradisjon, men det å finne sin plass er et helt sentralt anliggende for alle mennesker. Tomas Sjödin er svensk pastor, forfatter og foredragsholder. Han har skrevet en rekke bøker, og tittelen på hans siste bok er tema for hovedforedraget.   

VERKSTED/SEMINARER:

Verksted: Den lyttende kirke – en innføring (DEL 1&2). Evnen til å lytte er en uunnværlig del av et godt liv. Å lytte er en gave til deg selv og dine omgivelser, og virkningen er ofte langt mer betydningsfull enn vi kanskje tror. Å lytte er en gave fra Gud. Når vi lytter, etterligner og tjener vi ham som alltid er til vår rådighet for å lytte til oss som han har skapt i sitt bilde. Få en smaksprøve på det redskapet vi bruker når vi trener opp lytteferdighetene. Verkstedet er dynamisk. Du vil bli gitt muligheten til å aktivt delta, men ikke mer enn du selv ønsker.

Seminaret går over to deler og du må være påmeldt begge for å delta.

Ved Bente Lundbak Pihl, Danmark   

Veksted: Sentrerende bønn – en innføring i bønnens stillhet, å hvile i Guds nærvær. Det pågår en bønn fra Skaperens side i hele kosmos, og den er å finne i et ethvert menneske. Dette verkstedet er praktisk veiledning til denne bønnen.

Ved Hilde Sanden Bjønness, Norge

Seminar: Hva skjer med hjernen min når jeg ber? De siste årene har hjerneforskningen gjort store fremskritt. Det forskes en god del på hva religion og religiøse praksiser gjør med kroppen, hjernen og arvematerialet vårt. Hva kan vitenskapen lære oss om hva som skjer med mennesker som utsetter seg for åndelige øvelser og kristen mystikk?

Ved Lars Lien, Norge

Seminar: Å bli et menneske – brev fra den tidlige kirken. En enkel og personlig dialog med noen av de mest sentrale teologene som formet den kristne tro i den tidlige kirken. Hva sier de til oss i dag? Hvorfor angår de teologiske kampene de utkjempet, noen ganger med livet som innsats, oss moderne mennesker i dag?

Ved Ellen Merete Wilkens Finnseth, Danmark/Norge

Seminar: Åndelige øvelser i koptisk tradisjon - en introduksjon til den koptiske kirkes spiritualitet. Den koptiske kirkes tradisjon går helt tilbake til apostlene og «den hellige familie», da Maria og Josef søkte tilflukt for Herodes med Jesusbarnet i Egypt. Og fremdeles hun ei forfulgt og undertrykt del av den verdensvide kirke. Samtidig har den koptiske kirken vært hjem for de første ørkenfedre og -mødre, og er dermed også arnestedet for klosterbevegelsen som spredte seg over hele verden.

Ved biskop Thomas, Egypt

 

Sted: Filadelfia Oslo, St. Olavs gt 24, Oslo 

Tidspunkt: Lørdag 28. oktober kl. 09.30 - 17.00
 

Pris: Kr 400,- (student/trygdet kr 300,-)  Lunsjservering: Kr 100,-  

 

PROGRAM

09.00-10.00 Registrering

09.30-10.00 Lynkurs i Taizé-sang

10.00 - 10.30 Innsteg i dagen - Musikk

10.30-11.20 Tomas Sjödin: «Den som finner sin plass tar ingen annens»

11.20 - 11.40 Pause 20 min

11.40 - 12.20 Samtale: Tomas Sjödin   

12.20 - 13.20 Lunsjpause 60 min

13.20 - 14.20 Verksteder bolk 1

14.20 - 14.40 Pause 20 min  

14.40 - 15.40 Verksteder bolk 2

15.40 - 16.00 Pause 20 min

16.00 - 16.45 Nattverd og avslutning  

 

ARRANGØRER: AREOPAGOS er en organisasjon som arbeider med religionsdialog og -studier, kristen åndelighet og bistand. STREK er et tverrkirkelig reportasje- og fordypningsmagasin som utkommer fem ganger i året. Nøkkelord er tro, rotfeste og aktualitet.

Fullstendig program på areopagos.no